PHÚ YÊN – NHỮNG SỰ KIỆN TỪ 1900 – 2011

10/01/2020 14:26:41
|
Những cột mốc đáng nhớ
Võ Trứ khởi binh và hi sinh. Võ Trứ quê ở Bình Định, được Trần Cao Vân làm cố vấn, ông lập căn cứ ở miền núi huyện Đồng Xuân, dựa vào Phật giáo, tổ chức công cuộc chống Pháp.

PHÚ YÊN – NHỮNG SỰ KIỆN TỪ 1700 – 1900

10/01/2020 14:24:43
|
Những cột mốc đáng nhớ
Đời chúa Nguyên Phước Chu. Định sắc cờ cho các thuyền vận tải, ra lệnh cho thuyền các hạt chở thuế, mỗi hạt cói sắc cờ riêng. Thăng Hoa cờ vàng, Điện Bàn cờ xanh, Quảng Ngãi cờ đỏ, Qui Ninh cờ trên đỏ dưới trắng, Phú Yên cờ trên trắng dưới đen, Bình Khang cờ trên xanh dưới đỏ …

PHÚ YÊN – NHỮNG SỰ KIỆN TỪ 1611 – 1700

10/01/2020 14:21:34
|
Những cột mốc đáng nhớ
Là năm thứ 54 kể từ khi Đoan Quận công Nguyễn Hoàng tức Chúa Tiên, lãnh nhiệm vụ Trấn thủ phương Nam....
1 [1/1]