Thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2022

Cập nhật lúc:   16:33:38 - 01/07/2022 Số lượt xem:   113 Người đăng:   Trần Kim Huy

UBND thị xã Sông Cầu vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 727 ngày 22/6/2022 của Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên V/v thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2022 trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên đề nghị các chủ sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 01/7/2022.

Theo Nghị định số 38 của Chính phủ, TX Sông Cầu áp dụng mức lương tối thiểu vùng thuộc vùng III. Theo đó, về mức lương tối thiểu tháng, vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. Về mức lương tối thiểu giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. 

MỸ CHUNG

 
Tác giả : https://songcau.phuyen.gov.vn/ |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 19
accessibility Hôm qua: 31
account_circle Trong tháng: 4.192
account_box Trong năm: 4.621
supervisor_account Tổng truy cập: 119.909