6 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc:   14:57:41 - 16/06/2022 Số lượt xem:   11 Người đăng:   Đoàn thị Phước Tâm

Cục Quản lý thị trường Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 với mục đích thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; khắc phục những hạn chế, tồn tại; ngăn chặn cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý; tạo bước chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong đơn vị.

Nội dung kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành trong năm 2022. Đó là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác PCTN; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTN tại Cục Quản lý thị trường; tăng cường quản lý, giám sát công chức hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai trong năm 2022; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với các hình thức hiệu quả…

VÕ PHÊ

Tác giả : baophuyen.vn |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 16
accessibility Hôm qua: 34
account_circle Trong tháng: 4.726
account_box Trong năm: 3.274
supervisor_account Tổng truy cập: 118.562