Tin tức Tin tức

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)

Cập nhật lúc:   16:08:32 - 27/08/2020 Số lượt xem:   17 Người đăng:   Đoàn thị Phước Tâm

Dấu ấn 75 năm ngành Thông tin và truyền thông

Cách đây 75 năm, ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào đã ra nghị quyết thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, hơn 1,2 vạn cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khi nước nhà thống nhất và trong thời kỳ đổi mới (1986-1992), Bưu điện Việt Nam đã trở thành ngành tiên phong thực hiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. Tiếp đó, ngành tiếp tục thực hiện chiến lược “Tăng tốc độ phát triển và hiện đại hóa” cho giai đoạn 1993-2000. Từ ý nghĩa đó, ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Việt Nam.

Hội nhập và phát triển

75 năm lớn lên cùng đất nước, phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành Bưu điện, ngành TT-TT Việt Nam đã kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, không ngừng phát triển và trưởng thành, thực hiện thành công phương châm hành động “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập và phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiến lược của ngành là “Hội nhập và phát triển” nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế.

75 năm xây dựng và phát triển, ngành TT-TT Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Thành tựu quan trọng của quá trình đổi mới chính là đổi mới cơ cấu tổ chức, tách riêng lĩnh vực quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tháng 8/2007, Bộ TT-TT được thành lập, tăng cường tạo dựng môi trường pháp lý, xây dựng và ban hành nhiều văn bản Luật như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, xây dựng Đề án đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về viễn thông, CNTT, truyền thông vào năm 2020... Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, từng bước hình thành các Tập đoàn, Tổng công ty lớn. Trong đó, VNPT với Vinaphone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Mobifone... là những đơn vị chủ lực thúc đẩy thị trường phát triển. Đặc biệt, lĩnh vực CNTT đã có bước phát triển tích cực, ứng dụng ngày càng phổ biến, đem lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Bên cạnh sự phát triển nhanh của bưu chính, viễn thông và CNTT, báo chí, xuất bản cũng không ngừng tiến bộ, cả nội dung, hình thức, chất lượng.

Dấu ấn 15 năm ngành TT-TT Phú Yên

Cùng với cả nước, Sở Bưu chính, Viễn Thông Phú Yên được thành lập Quyết định 2324/2005/QÐ-UBND ngày 18/10/2005 của UBND tỉnh. Chỉ sau 2 năm chính thức đi vào hoạt động (kể từ ngày 01/01/2006), Sở tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, CNTT, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin, các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2008, thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 20/3/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc thành lập Sở TT-TT trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về Báo chí - Xuất bản từ Sở VH-TT-DL.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Sở TT-TT Phú Yên đã củng cố, kiện toàn bộ máy, nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân lực quản lý có trình độ kỹ thuật cao, năng động, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ về chuyên môn của Bộ TT-TT, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao và sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Sở TT-TT luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực quản lý về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên cổng/trang thông tin điện tử, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT…

Đối với công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản ngày càng chặt chẽ hơn; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí kịp thời, đúng định hướng. Thực hiện tốt lộ trình số hóa, đến năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất đạt 60% địa bàn dân cư, phủ sóng truyền hình số vệ tinh đạt 100% địa bàn dân cư. Duy trì hoạt động ổn định Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu của tỉnh (Data Center), công tác an toàn, an ninh thông tin được đảm bảo.

Sở TT-TT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, thúc đẩy lĩnh vực CNTT phát triển vượt bậc; qua đó từng bước thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện vị thứ các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh Phú Yên. Đó là xây dựng chính quyền điện tử; hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoạt động hiệu quả; nâng cấp, hoàn thiện Phần mềm quản lý, điều hành văn bản của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước (đã cấp 2.785 chứng thư số, chữ ký số)… Hiện đã khởi tạo 1.432 mã định danh liên thông trên Trục liên thông văn bản điện tử; 100% cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh…

Cùng với cả nước, năm 2020 ngành TT-TT Phú Yên xác định là năm chuyển đổi số, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới nền kinh tế số, xã hội số. Đây là sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện, sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4, NQ 01 của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2020, chương trình hành động thực hiện NQ 52-NQ/TW của Bộ Chính trị của UBND tỉnh Phú Yên… là những căn cứ pháp lý để ngành TT-TT Phú Yên thực hiện tốt 9 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020.

Chín nhiệm vụ chính đó là: Xây dựng mạng lưới bưu chính đến hộ gia đình; Xây dựng mạng viễn thông dùng chung, nhất là mạng 5G, chuyển hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số; Ổn định việc liên thông, chia sẻ, kết nối với trục quốc gia, ít nhất 30% thủ tục hành chính mức độ 4 được xử lý trực tuyến; Thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh về y tế, giáo dục, du lịch, an toàn thực phẩm một cách thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, phát huy hiệu quả Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SoC); Đưa các ứng dụng, dữ liệu tiện ích lên môi trường mạng; Phấn đấu đạt mục tiêu cứ 1.000 dân có 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, đưa các ứng dụng số vào mọi mặt kinh tế xã hội; Xây dựng phương án chuyển đổi số của tỉnh; Thực hiện tốt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 (đã xây dựng kế hoạch trong năm 2019); Xây dựng Trung tâm giám sát thông tin trên môi trường mạng; và phấn đấu được chi 1% ngân sách dành cho sự nghiệp TT-TT.

Chúng ta cùng hy vọng, trong giai đoạn năm 2020-2025, Phú Yên sẽ là điểm sáng trong bức tranh của ngành TT-TT khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Tám chương trình hàng động bức phá của ngành

Với mục tiêu Nâng cao thứ hạng Việt Nam và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, ngành TT-TT tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy những thành quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Ngành TT-TT đã đề ra 8 chương trình phải thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, đó là:

Thứ nhất, chuyển đổi bưu chính từ chuyển phát thư báo thành hạ tầng của dòng chảy vật chất của nền kinh tế số; xây dựng hạ tầng bưu chính để đảm bảo dòng chảy vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

Thứ hai, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng của nền kinh tế số; triển khai 5G, mỗi người một máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình 1 đường internet cáp quang; hạ tầng cloud, nền tảng định danh số, thanh toán điện tử, nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ: Al, IoT, big data, blockchain, nền tảng chuyển đổi số các ngành…

Thứ ba, đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, với trọng tâm làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng, để đảm bảo sự thịnh vượng của việt nam trên không gian mạng; đảm bảo chủ quyền không gian mạng; không gian mạng Việt Nam là môi trường sống mới nên phải đảm bảo sạch và lành mạnh.

Thứ tư, chuyển đổi từ Chính phủ điện tử thành Chính phủ số; đưa mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, sáng tạo ra nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân, tương tác của người dân với chính quyền nhiều hơn.

Thứ năm, chuyển đổi từ gia công lắp ráp thành phát triển sản phẩm. Chương trình make in Vietnam, với trọng tâm là nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G, IoT, các nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp Việt Nam thay vì gia công lắp ráp thì tập trung làm sản phẩm và cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu.

Thứ sáu, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ 50.000 doanh nghiệp sẽ trở thành 100.000 doanh nghiệp, có cả doanh nghiệp làm chủ công nghệ cốt lõi, cả doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cả doanh nghiệp triển khai và khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ bảy, báo chí truyền thông phải bảo vệ được chủ quyền quốc gia về thông tin, phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội, lan toả năng lực tích cực, góp phần tạo ra sự ổn định để phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Thứ tám, chuyển đổi từ ứng dụng CNTT sang chuyển đổi số, dẫn dắt và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, toàn quốc chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, đưa toàn bộ hoạt động của kinh tế - xã hội lên môi trường số cũng phải đi song song với việc bảo vệ chủ quyền số.

LƯU PHONG

Tác giả : Lưu Phong | Nguồn : https://sotttt.phuyen.gov.vn/
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 38
accessibility Hôm qua: 79
account_circle Trong tháng: 884
account_box Trong năm: 68.879
supervisor_account Tổng truy cập: 69.051