Tin tức Tin tức

Tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

Cập nhật lúc:   22:23:55 - 18/01/2020 Số lượt xem:   22 Người đăng:   Nguyễn Thị Thanh Thúy
Toàn cảnh Hội nghị  Tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM 2019 Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM 2019
Sáng ngày 02/01/2020, tại Hội trường UBND tỉnh Phú Yên đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thế - UVBTVTU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; đồng chí Lê Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cùng phóng viên báo đài của tỉnh.

Qua Báo cáo và thảo luận tại Hội nghị, năm 2019, bên cạnh những khó khăn, tồn tại cùng những thách thức, tỉnh đã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt được kết quả khá tốt trên các mục tiêu đề ra. Trong năm, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch đầu tư và nhu cầu nguồn lực các xã, huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở ngành hỗ trợ kết hợp các địa phương tập trung nguồn lực thúc đẩy tiến độ  hoàn thành các nội dung chưa đạt hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm có 60% xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt tập trung chỉ đạo, ưu tiên cho 09 xã chọn điểm để xây dựng NTM nâng cao và 02 xã hoàn thành xã NTM kiểu mẫu năm 2020.

          Qua rà soát, cuối năm 2019 số xã đạt chuẩn NTM: 51/88 xã, tăng 6 xã so với 2018, đạt mục tiêu đề ra; số tiêu chí bình quân 16,67% tiêu chí/xã, bình quân tăng thêm từ 1,4 - 2 tiêu chí/xã.  2 đơn vị cấp huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt tiêu chí huyện NTM. TP Tuy Hòa đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm tra, thẩm định các tiêu chí trong năm 2020.

          Cuối năm 2019, tình hình xã điểm đạt tiêu chuẩn nâng cao, gồm các xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) đạt 15/15 tiêu chí; Bình Kiến (TP Tuy Hòa) 12/15; Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) đạt 11/15; An Mỹ (huyện Tuy An) đạt 10/15; Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) 10/15; Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) 9/15, Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) 7/15, Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa) đạt 5/15.

         Một số tồn tại, hạn chế được nhận diện thông qua các tiêu chí:

         - Số 1 (về Giao thông): hầu hết các xã chưa đạt yêu cầu sáng, xanh, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm.

        - Số 5 (về Thu nhập): thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 1,2 lần trở lên so với bình quân thu nhập đầu người của xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

         - Số 13 (về Môi trường): Hiện nay các địa phương đạt khoảng 60-70% so với chuẩn quy định của bộ tiêu chí nâng cao.

         - Công tác giải ngân chậm đạt trung bình khoảng gần 50%.

       Dự kiến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 57 xã đạt xã đạt chuẩn NTM, tăng thêm 40 xã so với giai đoạn 2011-2015 (chiếm 65% toàn tỉnh). 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong số 9 xã đăng ký phấn đấu tại QĐ 2262/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Dự kiến nguồn vốn ngân sách đầu tư trực tiếp từ Trung ương, tỉnh cho chương trình: 358,94 tỷ đồng. Nguồn ngân sách huyện, xã: 350 tỷ đồng.

        Riêng ngành Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tiêu chí số 8.

       Đối với 8 xã đăng ký 2019, 6 xã đạt: gồm xã An Thạch - huyện Tuy An, xã An Định - huyện Tuy An, xã Xuân Long - huyện Đồng Xuân, xã EaBar - huyện Sông Hinh, xã Suối Bạc - huyện Sơn Hòa, xã Sơn Long - huyện Sơn Hòa. 02 xã chưa đạt, gồm: xã Sông Hinh - huyện Sông Hinh (chưa đạt tiêu chí 8.1 - Xã có điểm phục vụ bưu chính) và 8.4 (Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành); xã Xuân Thịnh - Thị xã Sông Cầu chưa đạt tiêu chí 8.3 (Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn).

       Như vậy, trong Quí 1/2020, ngành Thông tin và truyền thông cam kết phối hợp địa phương chỉ đạo quyết liệt, cùng với Bưu Điện tỉnh và lãnh đạo các địa phương thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí thành phần chưa đạt.

        Số liệu qua rà soát về tiêu chí số 8 đến thời điểm hiện nay trên toàn tỉnh:

       - Xã có điểm phục vụ bưu chính (chỉ tiêu 8.1): 83/88 xã đạt, chiếm tỷ lệ 94,3 %  (còn lại 05 xã chưa đạt: xã Xuân Lâm, Xuân Phương, Xuân Thọ 2 – Sông Cầu; xã An Lĩnh – Tuy An; xã Sông Hinh – Sông Hinh).

       - Xã có dịch vụ viễn thông, Internet (chỉ tiêu 8.2): 87/88 xã đạt chiếm 98,9% (còn lại xã Phú Mỡ - Đồng Xuân chưa đạt vì tỷ lệ số thôn có internet chưa đảm bảo).

       - Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (chỉ tiêu 8.3): 86/88 xã đạt chiếm 97,7% ;

       - Xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành (chỉ tiêu 8.4): 86/88 xã đạt chiếm 87,5%;

Đánh giá kết quả đạt Tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông: Toàn tỉnh có 81/88 xã đạt tiêu chí số 8, chiếm 92 % trên tổng số xã.

 

 

Tác giả : Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở TT&TT | Nguồn : Trang TTĐT Sở TT&TT