TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÚ YÊN
ĐẤT & NGƯỜI
 Số điện thoại: 0257.3819.958 - 0257.3843.204
 Mail: webphuyendatvanguoi@phuyen.gov.vn
 Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên