Đồng Xuân: Vận động hỗ trợ xây dựng 89 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Cập nhật lúc:   16:16:52 - 29/07/2022 Số lượt xem:   64 Người đăng:   Trần Kim Huy

Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân vừa tổ chức hội nghị lần thứ chín, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 để bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Ủy ban MTTQ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng 89 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo huyện được hơn 2,8 tỉ đồng. MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các ngành phát động. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến ở tất cả cấp, ngành, đoàn thể, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Việc tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường; MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã phát huy vai trò những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng để vận động Nhân dân đóng góp công sức, trí tuệ tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương…

Hội nghị đã hiệp thương, kiện toàn 3 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

MẠNH THÚY

Tác giả : https://baophuyen.vn/ |