Tuy An: Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước

Cập nhật lúc:   15:35:12 - 22/06/2022 Số lượt xem:   5 Người đăng:   Đoàn thị Phước Tâm

Quang cảnh: Hướng dẫn kỹ năng bơi cho học sinh tiểu học.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vùa có Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể trong huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống đuối nước cho người dân nhất là trẻ em. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trong tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và của tỉnh, của huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, nhất là phòng, chống đuối nước ở trẻ em, học sinh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tai nạn đuối nước, chú trọng tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm giáo dục, quản lý không để trẻ em tắm ao, hồ, sông, suối, biển ở những khu vực không an toàn, trong mùa mưa bão.

Tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện những địa điểm, khu vực nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp cảnh báo nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Tăng cường vận động xã hội hóa các nguồn lực, cùng với bố trí nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế về thể dục, thể thao trên địa bàn phục vụ nhu cầu của nhân dân, trẻ em và học sinh. Quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng trong môi trường nước cho trẻ em và học sinh hướng tới phổ cập bơi an toàn cho học sinh, trẻ em.

UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và nhân dân về phòng, chống đuối nước.

Huyện Đoàn Tuy An phối hợp với Phòng giáo dục và dào tạo huyện và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các khóa dạy bơi và các kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh nhất là trong dịp nghỉ hè.

UBND huyện Tuy An chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em./.

Hoàng Anh.

Tác giả : https://tuyan.phuyen.gov.vn/ |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 24
accessibility Hôm qua: 34
account_circle Trong tháng: 4.734
account_box Trong năm: 3.282
supervisor_account Tổng truy cập: 118.570