Triển khai hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động

Cập nhật lúc:   15:14:02 - 16/06/2022 Số lượt xem:   60 Người đăng:   Đoàn thị Phước Tâm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành, địa phương; sự cố gắng nỗ lực của các cơ sở, doanh nghiệp và người lao động (NLĐ), việc thực thi Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hàng năm có trên 30 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý; tần suất tai nạn lao động (TNLĐ) chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, như khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất… giảm dần.

Tăng cường tuyên truyền

Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB-XH) cho biết: Triển khai Luật ATVSLĐ, Sở LĐ-TB-XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình ATVSLĐ, thành lập Hội đồng ATVSLĐ với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho NLĐ, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ, các hoạt động hưởng ứng tháng Hành động ATVSLĐ hàng năm. Các kênh thông tin tuyên truyền được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, như đối thoại chính sách pháp luật, thi an toàn vệ sinh viên giỏi, hỏi đáp...

Sở cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và doanh nghiệp tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành với gần 700 người tham gia. Các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra việc hưởng ứng tháng Hành động ATVSLĐ và thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các quy định pháp luật về ATVSLĐ, VSLĐ được hướng dẫn tương đối đầy đủ tới NLĐ và người sử dụng lao động.

Đối với công tác thanh tra và kiểm tra, tỉnh tập trung kiểm tra những ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; công tác huấn luyện ATVSLĐ, đo kiểm môi trường lao động và kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Đặc biệt là mở rộng công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, đơn vị không có quan hệ lao động. “Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã hỗ trợ kiểm định kỹ thuật an toàn và lập hồ sơ lý lịch 32 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho cơ sở sản xuất kinh doanh, khu vực phi kết cấu sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Riêng từ năm 2021 đến nay, sở xác nhận khai báo 12 đơn vị sử dụng máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ với tổng số 95 máy, thiết bị”, ông Soa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Tàu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xí nghiệp chế biến song mây xuất khẩu Hòa Hiệp (Khu công nghiệp Hòa Hiệp, TX Đông Hòa), cho biết: Hàng năm, các cơ quan chức năng phối hợp các đơn vị huấn luyện ATVSLĐ tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên môn của xí nghiệp. Chúng tôi mong muốn trong các buổi tập huấn về ATVSLĐ, các cơ quan hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với xí nghiệp, về công tác an toàn, bảo hiểm và các chính sách chế độ của bảo hiểm”.

Tại các khu công nghiệp trong tỉnh, hiện có gần 80 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 9.000 lao động. Cùng với triển khai các biện pháp phòng chống dịch, các doanh nghiệp có ý thức thực hiện quy định về ATVSLĐ, như quan tâm trang bị bảo hộ cá nhân cho NLĐ để cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân... NLĐ cũng đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ khi sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, hưởng ứng tháng Hành động ATVSLĐ, các khu công nghiệp, các đơn vị phát hành tờ rơi, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về tháng hành động; xây dựng kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng dẫn cụ thể về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ...

Phối hợp đồng bộ

Có thể nói, việc triển khai các quy định của Luật ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh được thực hiện nề nếp, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tích cực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, với nhiều cách làm sáng tạo. LĐLĐ, Liên minh HTX, Hội Nông dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các sở, ngành quản lý chuyên ngành có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả về ATVSLĐ; ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn, triển khai công tác ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên chia sẻ: “Công ty chú trọng vấn đề an toàn lao động; quan tâm, hướng dẫn, tập huấn về ATVSLĐ theo kế hoạch cụ thể hàng năm của công ty cho nhân viên; trang bị bảo hộ lao động, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện đúng Luật ATVSLĐ. Khi không may xảy ra TNLĐ, lãnh đạo công ty kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí để NLĐ đảm bảo sức khỏe tốt nhất, nhanh chóng trở lại công việc”.

Còn ông Trần Văn Toán, Giám đốc BHXH tỉnh cho hay: Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp nói riêng cho người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chi đúng, chi đủ, kịp thời đến tận tay người thụ hưởng”.

Theo ông Nguyễn Tài Soa, hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ, nhưng một số công ty, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ cũng như chưa thấy hết được tác hại và hậu quả nghiêm trọng nếu như NLĐ làm việc trong môi trường lao động mất an toàn; nhất là chưa gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu và đưa vào sử dụng các thiết bị máy móc, công nghệ, vật liệu mới, ngoài những mặt tích cực, còn tiềm ẩn những nguy cơ về ATVSLĐ. NLĐ nếu không được huấn luyện ATVSLĐ sẽ không biết cách tự bảo vệ mình, cũng như bày tỏ chính kiến, đặt ra các yêu cầu đối với người sử dụng lao động trong việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ cho chính mình.

Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB-XH cho biết: “Việc triển khai Luật ATVSLĐ đã góp phần tạo ra những chuyển biến trong đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc ở nơi sản xuất. Điều quan trọng là nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong toàn xã hội từng bước thay đổi. Lao động có chất lượng, năng suất lao động cao, con người được chăm sóc về sức khỏe và được đảm bảo an toàn về tính mạng đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong sự phát triển hài hòa, tiến bộ và bền vững của xã hội cũng như của mỗi doanh nghiệp tại Phú Yên. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia ATVSLĐ nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ. Đồng thời huấn luyện cho người làm công tác ATVSLĐ, NLĐ trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động nhằm giảm tần suất TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao hiệu quả kinh tế”.

KIM CHI

Tác giả : baophuyen.vn |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 24
accessibility Hôm qua: 34
account_circle Trong tháng: 4.734
account_box Trong năm: 3.282
supervisor_account Tổng truy cập: 118.570