Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%

Cập nhật lúc:   15:44:17 - 15/06/2022 Số lượt xem:   5 Người đăng:   Đoàn thị Phước Tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt 5 nhóm giải pháp chính. Trọng tâm là tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT, tăng nhanh số người tham gia BHYT đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai chính sách BHYT; vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có uy tín trong khu dân cư để vận động người dân tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ BHYT nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành, toàn thể xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT…

Song song đó, cần tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; quản lý có hiệu quả ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh, phân bổ ngân sách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách để củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh BHYT. Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỉ lệ 95%.

VĂN TÀI

Tác giả : baophuyen.vn |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 24
accessibility Hôm qua: 34
account_circle Trong tháng: 4.734
account_box Trong năm: 3.282
supervisor_account Tổng truy cập: 118.570