Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước

10/08/2022 15:52:07
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022 - 2030” (Chương trình).

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

10/08/2022 15:46:13
|
UBND tỉnh Phú Yên
Ngày 10/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

10/08/2022 15:38:32
|
UBND tỉnh Phú Yên
Nhằm bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

10/08/2022 15:34:14
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng bộ trong giai đoạn 5 năm và hàng năm, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

19/07/2022 16:40:34
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh số hóa hồ sơ và các nội dung liên quan đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

19/07/2022 16:38:17
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu (Lễ kỷ niệm).

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

15/07/2022 14:37:28
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở TN-MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án Đóng cửa mỏ và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

13/07/2022 16:31:34
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà nước

12/07/2022 15:52:18
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn hệ thống chính trị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

11/07/2022 15:25:14
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2023

07/07/2022 15:24:03
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chỉ đạo NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2023 sát với nhu cầu thực tế, kế hoạch tín dụng xây dựng từ thôn, buôn, khu phố.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh

07/07/2022 15:22:16
|
UBND tỉnh Phú Yên
Nhằm tăng cường công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin (ATTT); bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thành công Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công nhận 3 xã huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới

06/07/2022 15:24:00
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định công nhận 3 xã: An Hòa Hải, An Lĩnh, An Ninh Đông thuộc huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản

04/07/2022 17:35:38
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Phú Yên với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế, phí và các khoản thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

30/06/2022 16:29:13
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có Văn bản gửi Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, không để bùng phát

28/06/2022 15:38:39
|
UBND tỉnh Phú Yên
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) liên tục tăng cao tại một số địa phương trong những tuần gần đây và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2908/UBND-KGVX ngày 15/6/2022 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh SXH.

Đồng chí Phạm Đại Dương làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên

16/06/2022 15:39:47
|
UBND tỉnh Phú Yên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 622-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban.

Triển khai hỗ trợ lãi suất kịp thời, hiệu quả, đúng quy định

16/06/2022 14:59:52
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 36/2022/NQ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Triển khai thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

16/06/2022 14:47:38
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% tỷ lệ bao phủ BHYT.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

16/06/2022 14:45:48
|
UBND tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
1 2 3 4 5 6 7 8 [1/8]