Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020

Cập nhật lúc:   13:42:56 - 16/05/2020 Số lượt xem:   58 Người đăng:   Đoàn Thị Phước Tâm
Sở Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý xây dựng Sở Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý xây dựng
UBND tỉnh ban hành Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện trong năm 2020.

Theo Quyết định, đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: tổng số thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 60% trên tổng số thủ tục hành chính mức độ 3; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến tối thiểu đạt 50% trên tổng số hồ sơ phát sinh.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: tổng số thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 60% trên tổng số thủ tục hành chính mức độ 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến tối thiểu 50% trên tổng số hồ sơ phát sinh.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính trực tuyến phát sinh giữa các cơ quan nhà nước: 100% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 90% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ mức độ 4 trên tổng số hồ sơ phát sinh giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Tăng cường giải pháp triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết hồ sơ dịch vụ công mức trực tuyến độ 3, mức độ 4 được giao; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương cập nhật, triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo đầy đủ; phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo Cổng dịch vụ công của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt và thuận lợi; theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giao Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung tiêu chí thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các Sở, ngành; Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp huyện và Quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh.

Tác giả : Ngọc Hoàng | Nguồn : https://phuyen.gov.vn/
Tin cùng chuyên mục
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3
accessibility Hôm qua: 100
account_circle Trong tháng: 949
account_box Trong năm: 68.944
supervisor_account Tổng truy cập: 69.116