Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Cập nhật lúc:   15:10:38 - 17/02/2020 Số lượt xem:   195 Người đăng:   Lê Thị Thanh Kiều
Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Sáng 12/02/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu Phú Yên do đồng chí Phạm Đại Dương – Chủ Tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử và Ứng dụng CNTT tại Phú Yên điều hành cùng với sự tham gia của các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi Cục Hải quan Phú Yên, Bưu Điện tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện trên địa bàn tỉnh.

 Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) có nhiều chuyển biến tích cực. 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng lên 86,5% trong năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (GSP) tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

         Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có trên 1,26 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng CPĐT cũng đã có những kết quả tích cực. Cả nước có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95,8%. Từ ngày 09/12/2019 đến nay, có trên 44.200 tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13.4 triệu lượt truy cập; Có hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đã tiếp nhận, trả lời trên 3900 cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp đến tổng đài hỗ trợ.
        Bên cạnh những kết quả đó, báo cáo cũng chỉ ra các mặt tồn tại trong thực hiện CPĐT như: các quy định quan trọng tạo hành lang pháp lý cho triển khai CPĐT chưa được ban hành, các CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT chậm được triển khai, các CSDL quốc gia quan trọng như CSDL quốc gia về Dân cư và CSDL Đất đai quốc gia chưa được hình thành. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các Bộ với các hệ thống thông tin của các địa phương còn hạn chế, hạ tầng kỹ thuật chưa thực sự hình thành nền tảng hạ tầng số cho CPĐT, kinh phí đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu. Thiếu chiến lược đào tạo nhân sự để hình thành phương thức quản lý, điều hành mới, phương thức quản lý điều hành sử dụng dữ liệu.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực như: Rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng gấp đôi, làm chủ được công nghệ an toàn, an ninh mạng đảm bảo phục vụ xây dựng CPĐT, khích lệ nhiều Doanh nghiệp số cùng tham gia,….
       Thủ tướng đánh giá khả năng rút ngắn đột phá CPĐT của Việt Nam là rất cao, nhưng với vị thế đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, 6/11 trong khu vực ASEAN về xây dựng Chính phủ điện tử là còn thấp, quá trình thực hiện còn những hạn chế và bất cập, cần tiếp tục triển khai CPĐT từ  những kết quả đạt được là cơ sở cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Thống nhất chỉ đạo không thành lập thêm các Ban chỉ đạo mới đối với nhiệm vụ triển khai CPĐT, Đô thị thông minh, Chuyển đổi số, Kinh tế số; thực hiện xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu - LGSP (kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia- NGSP) và Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng; giao Bộ Nội vụ tham mưu đưa nội dung đào tạo CPĐT vào các chương trình đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia; Đầu tư bổ sung nguồn tài chính chi cho CPĐT, an toàn, an ninh mạng từ nguồn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xây dựng Chương trình truyền thông lâu dài, liên tục, phù hợp, chú trọng hướng dẫn, phổ cập cho người dân thực hiện CPĐT.
        Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, coi đây là mục tiêu kép, vừa giúp phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, vừa có kinh nghiệm để đi ra thế giới.
Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng nền tảng để mọi người dân, mọi doanh nghiệp có thể thông qua duy nhất một ứng dụng trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ Chính phủ điện tử.
       Tại Hội nghị Thủ tướng cũng nhấn mạnh hoàn thiện thể chế phải đi trước, tạo hành lang pháp lý, là khâu quan trọng trong triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển CPĐT cho giai đoạn tiếp theo. Cần có đánh giá bước đầu để tiếp tục hoàn thiện, cần phải có biện pháp thực hiện, quyết tâm cụ thể hóa Chính phủ điện tử ở Việt Nam./.

Tác giả : CHÂU NGA | Nguồn : Website Sở Thông tin và Truyền thông
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 95
accessibility Hôm qua: 128
account_circle Trong tháng: 3.480
account_box Trong năm: 56.964
supervisor_account Tổng truy cập: 57.136