Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng toàn ngành Thông tin và Truyền thông

Cập nhật lúc:   22:21:08 - 18/01/2020 Số lượt xem:   83 Người đăng:   Nguyễn Thị Thanh Thúy
 "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đây là chủ đề phong trào thi đua năm 2020 vừa được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát động tại Chỉ thị số 67/CT-BTTTT.
        Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu trong năm 2020, toàn ngành TT&TT thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển ngành Thông tin và Truyền thông bền vững.
       Đẩy mạnh việc nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.
       Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị.
       Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.
       Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích, tạo động lực phát triển và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị.
        Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao, đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Ngành.
        Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
        Củng cố tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
        Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
        Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.
Tác giả : THANH THÚY | Nguồn : Trang TTĐT Sở TT&TT
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 84
accessibility Hôm qua: 128
account_circle Trong tháng: 3.469
account_box Trong năm: 56.953
supervisor_account Tổng truy cập: 57.125