Ra quân chiến dịch “Thanh niên Phú Yên với ứng dụng NCOVI, Bluezone”

18/08/2020 15:19:32
|
Tình hình phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Phú Yên
áng ngày 15/8, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Ra quân chiến dịch “Thanh niên Phú Yên với ứng dụng NCOVI, Bluezone” nhằm đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và bà con Nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ CHQS tỉnh: Khen thưởng đột xuất 4 cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19

11/08/2020 08:56:07
|
Tình hình phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Phú Yên
Bộ CHQS tỉnh vừa khen thưởng đột xuất 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng quốc phòng - an ninh thuộc Trung đoàn BB888.
1 [1/1]