Đánh giá nguy cơ dịch hàng ngày, tuân thủ nghiêm quy trình lấy mẫu

Cập nhật lúc:   06:06:26 - 22/07/2021 Số lượt xem:   10 Người đăng:   Trương Minh Trị

Trước thực trạng lấy mẫu, giao mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Tiểu ban Xét nghiệm chỉ đạo bộ phận lấy mẫu, xét nghiệm xây dựng kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm hàng ngày; trong đó xác định cụ thể số lượng mẫu đã tồn ngày hôm trước chuyển sang; mẫu đưa vào xét nghiệm trong ngày; số lượng mẫu, khu vực lấy mẫu ngày hôm sau để phân bổ cho các cơ sở xét nghiệm đã được phân công phụ trách xét nghiệm từng địa bàn nhằm tránh tình trạng khi thừa, khi thiếu mẫu xét nghiệm; chậm nhất 17 giờ 30 hàng ngày báo cáo kết quả xét nghiệm toàn tỉnh cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh biết, điều hành.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đánh giá nguy cơ dịch hàng ngày trên địa bàn (quy định tại Quyết định 2686 ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19) để xem xét, quyết định chọn lấy mẫu theo hướng dẫn của Tiểu ban Xét nghiệm; chỉ đạo bộ phận lấy mẫu tuân thủ nghiêm quy trình lấy mẫu để phù hợp với yêu cầu xét nghiệm nhằm tạo điều kiện có kết quả xét nghiệm nhanh nhất và phát huy năng suất xét nghiệm của các cơ sở trên địa bàn; báo cáo kết quả lấy mẫu về Tiểu ban Xét nghiệm theo thời gian quy định.

 

QUỲNH NHƯ

Nguồn : Theo Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 46
accessibility Hôm qua: 130
account_circle Trong tháng: 3.720
account_box Trong năm: 36.425
supervisor_account Tổng truy cập: 110.289