HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 6: Năm 2020, Sở TTTT Gia Lai làm Cụm trưởng, Sở TTTT Phú Yên làm Cụm phó

Cập nhật lúc:   11:01:19 - 12/03/2020 Số lượt xem:   141 Người đăng:   Đoàn Thị Phước Tâm
 Lãnh đạo Sở TTTT các tỉnh bắt tay giao ước thi đua năm 2020 Lãnh đạo Sở TTTT các tỉnh bắt tay giao ước thi đua năm 2020

Sáng ngày 06/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 6.

 

Theo đó, việc ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 6 với 09 nội dung tiêu chí chủ yếu sau: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chính quyền địa phương để thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa phương. Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương; Thường xuyên tham mưu chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, xây dựng lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân tại địa phương; Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương; Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trên các mặt công tác; Giữ gìn đoàn kết nội bộ, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; Tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề thiết thực, hiệu quả; Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

Năm 2020, Sở TTTT Gia Lai làm Cụm trưởng, Sở TTTT Phú Yên làm Cụm phó

Thảo luận tại Hội nghị, các tỉnh đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động và triển khai các phong trào thi đua trong thực tiễn hiện nay, nhất là đổi mới nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, cũng như những cơ chế chính sách liên quan. Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019, các đơn vị thành viên trong Cụm thảo luận, nhận xét, đánh giá và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ TTTT xét tặng Cờ thi đua cho 2 Sở TTTT Đắk Lắk và Phú Yên, đề nghị Bộ trưởng Bộ TTTT xét tặng Bằng khen cho 2 Sở TTTT Gia Lai và Lâm Đồng. Năm 2020, Sở TTTT Gia Lai làm Cụm trưởng, Sở TTTT Phú Yên làm Cụm phó.

Việc phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các Sở TTTT trong Cụm đảm bảo nội dung, kịp thời đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Bộ TTTT phát động. Thông qua phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực học tập, rèn luyện và giao lưu thể thao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Tác giả : Tin, ảnh: Ý THIÊN |
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 32
accessibility Hôm qua: 79
account_circle Trong tháng: 878
account_box Trong năm: 68.873
supervisor_account Tổng truy cập: 69.045