Chuyên trang Lao động thương binh và xã hội Lao động thương binh và xã hội

Thường trực HĐND tỉnh: Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Cập nhật lúc:   10:52:47 - 02/08/2022 Số lượt xem:   2 Người đăng:   Trương Minh Trị

Theo báo cáo kiểm điểm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập thể Thường trực HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo có nhiều điểm mới, sáng tạo, hiệu quả, cơ bản đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị được đẩy mạnh; tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể Thường trực HĐND tỉnh được nâng lên, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn; dân chủ trong cơ quan được phát huy trên các lĩnh vực. Đến nay đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, ban hành 98 nghị quyết; tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề; 21 hội nghị xem xét, cho ý kiến kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với trên 210 nội dung…

 

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề ra các biện pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế đối với tập thể, cá nhân đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đảm bảo theo kế hoạch; rà soát, bổ sung kịp thời đối với các kế hoạch theo thẩm quyền; thực hiện việc tự phê bình và phê bình đảm bảo thường xuyên hơn, gắn với các đợt sinh hoạt tập thể. Đồng thời tham gia quán triệt, triển khai các văn bản của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 

THÙY THẢO

Nguồn : https://baophuyen.vn/
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 19
accessibility Hôm qua: 31
account_circle Trong tháng: 4.192
account_box Trong năm: 4.621
supervisor_account Tổng truy cập: 119.909