Hội nghị tập huấn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật lúc:   08:49:25 - 06/07/2022 Số lượt xem:   6 Người đăng:   Trương Minh Trị

Thành phần gồm: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Công chức làm việc tại bộ phận Một cửa UBND huyện;  Công chức trực tiếp nhận hồ sơ, tham mưu lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, gồm các phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động Thương binh và Xã hội,  Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp. Trung tâm Y tế huyện: Lãnh đạo; Viên chức tiếp nhận hồ sơ, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. Chi  nhánh  Văn  phòng  đăng  ký  đất  đai  Tây  Hòa:  Lãnh  đạo; viên chức, nhân viên trực tiếp nhận hồ sơ, tham mưu lãnh đạo chi nhánh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công chức làm việc tại bộ phận Một cửa; Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

Chương trình tập huấn tập trung các nội dung: Hướng dẫn vai trò người dân nộp hồ sơ trực tuyến một số dịch vụ công trực tuyến; vai trò bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; Hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để xử lý hồ sơ trực tuyến và tái sử dụng hồ sơ sau này;  Hướng dẫn xử lý hồ sơ trực tuyến và một số nội dung liên qua khác.

Hội nghị cũng thảo luận và đễ xuất một số giải pháp làm tốt công tác Xây dựng Chính quyền điện tử giúp nâng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào nội dung:

- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 1/2/2021 của UBND tỉnh về thực hiện số hóa kết quả  giải  quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 – 2025 và Chỉ  đạo của UBND tỉnh số 2379/UBND-NC ngày 19/5/2022 về triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và chia sẻ tài liệu số hóa.

- Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tây Hòa cần biết quy trình nộp hồ sơ trực tuyến để sử dụng và hướng dẫn người dân; Mỗi thủ tục nên tạo clips hướng dẫn đưa lên youtube và tăng cường công tác tuyên truyền; Hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến là các giải pháp giúp nâng chỉ số cải cách hành chính.

Quang cảnh Hội nghị

NGUYỄN CHÍ SỸ

Nguồn : Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
Thư viện ảnh
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 19
accessibility Hôm qua: 31
account_circle Trong tháng: 4.192
account_box Trong năm: 4.621
supervisor_account Tổng truy cập: 119.909