Cầu Hùng Vương góp phần mở rộng không gian đô thị của TP Tuy Hòa về phía nam. Ảnh: TUYẾT HƯƠNG

Ngành Xây dựng góp phần dựng xây quê hương đất Phú

29/04/2020 16:44:30
|
Đầu tư - xây dựng
Thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh nhà đã phát huy vai trò đầu tàu trong việc hoạch định quy hoạch, định hướng không gian phát triển và xây dựng các công trình..., góp phần cho công cuộc phát triển của Phú Yên trong thời kỳ mới.
1 [1/1]