Chuyên trang Chuyên trang

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động

01/09/2020 10:05:10
|
Chuyên trang
Ngày 31/8, Bộ TT-TT đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. Đây là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng chủ trì cuộc họp tiếp tục triển khai phòng, chống COVID-19 tối 22/4  Ảnh: phuyen.gov.vn

Đẩy mạnh truyền thông về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

25/04/2020 08:24:55
|
Chuyên trang
Sáng ngày 23/4, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh/Truyền hình cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tập trung tuyên truyền sâu rộng Công văn số 2094/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh để cán bộ, nhân dân nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.
Trình diễn nghệ thuật bài chòi tại Bảo tàng tỉnh

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

21/03/2020 12:22:06
|
Chuyên trang
Phú Yên lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị đặc sắc trong tiến trình lịch sử dân tộc. Những giá trị ấy đã và đang được bảo tồn và phát huy để phục vụ cho công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.