Chuyên trang Chuyên trang
Trình diễn nghệ thuật bài chòi tại Bảo tàng tỉnh

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

21/03/2020 12:22:06
|
Chuyên trang
Phú Yên lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị đặc sắc trong tiến trình lịch sử dân tộc. Những giá trị ấy đã và đang được bảo tồn và phát huy để phục vụ cho công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

14/03/2020 12:09:14
|
Chuyên trang
Ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự.
1 [1/1]