Blue Grey Red

Phấn đấu 100% trẻ em được can thiệp sớm các dạng khuyết tật

16/09/2019
 

Theo Sở LĐ-TB-XH, trong giai đoạn 2021-2030, toàn tỉnh phấn đấu 100% số người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 100% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 100% trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Thực hiện đề án Phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tại 22 xã thuộc 2 huyện Đông Hòa, Sông Hinh và có 2.456 trẻ dưới 6 tuổi được khám.

 

Qua đó phát hiện 92 trường hợp khuyết tật, đã có kế hoạch can thiệp tại chỗ cho các trẻ mắc khuyết tật nhẹ và lên kế hoạch can thiệp cho các cháu mắc khuyết tật nặng, như tư vấn chuyển sang giáo dục phục hồi, chuyển bệnh viện chuyên khoa sâu điều trị… 100% người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đã được cấp thẻ BHYT.

 

Đồng thời giúp đỡ người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

 

Ngoài ra, ngành Giáo dục đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho học sinh khuyết tật các dụng cụ học tập, sách giáo khoa nhân ngày đầu năm học; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo…, từ đó góp phần quan trọng cho công tác chăm sóc, giáo dục các em, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập và phát triển.

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên
Tác giả: HOÀNG LÊ