Blue Grey Red

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được triển khai trong tháng 9/2019

15/08/2019
 

Để nâng cao nhận thức, chuyển hóa thành hành động đối với các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư nhằm khẳng định định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (19/9).

Đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải tại bãi biển thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. Ảnh minh họa

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả như: xóa được nhiều điểm đổ rác thải sinh hoạt ô nhiễm môi trường và tiến hành trồng hoa thay thế; một số tuyến đường, khu công cộng được trồng thêm hoa tạo nên bộ mặt đô thị, nông thôn mới ngày càng sạch, đẹp; nhiều hoạt độngtình nguyện vì môi trường của người dân, thanh niên được triển khai thường xuyên, định kỳ.

Tuy nhiên, thực tế ô nhiễm môi trường vẫn đang là một vấn đề bức xúc, trong đó đáng chú ý là sự tác động đến môi trường từ nước thải và chất thải rắn, đặc biệt là chất thải nhựa khó phân hủy đang gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như phát triển kinh tế của tỉnh. Để hạn chế các tác động tiêu cực trên, trong năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng gắn liền với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, trong tháng 9/2019, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai chuỗi các hoạt động bảo bệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với các hoạt động chính như: Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tổ chức Hội thảo khoa học về định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Hội nghị xử lý nước thải phân tán tại khu vực nông thôn; Hội nghị nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, còn có các hoạt động triển lãm trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường kết hợp trao giải cuộc thi thiết kế video, clip bảo vệ môi trường; thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Chợ và kiểm toán rác thải sinh hoạt xã An Phú, thành phố Tuy Hòa; hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo từ tài nguyên rác thải hữu cơ. Đặc biệt, chủ trương dự án thành lập Khu bảo tồn hệ sinh thái san hô Hòn Yến sẽ được công bố trong tháng 9/2019 này.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Phú Yên
Tác giả: Mỹ Luận