Blue Grey Red

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

14/08/2019
 

Đó là chủ đề Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15/11-15/12/2019 vừa được Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn triển khai.

 Việc triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em…

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND... triển khai tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai tháng hành động năm 2019 nói riêng.

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên
Tác giả: HOÀNG LÊ (tổng hợp)