Blue Grey Red

Thông tin và tư liệu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phú Yên 400 năm
Thư viện ảnh Phú Yên
Video - Clip Phú Yên
Thông tin Đầu tư - Thương mại - Du lịch

Liên kết website

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận

13/10/2017
 

Trong 9 tháng đầu năm nay, nhìn chung tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh tương đối ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn khởi, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp...

Nhiều kết quả tích cực
 
Với quyết tâm chính trị “bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới”, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong tỉnh luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn làm công tác dân vận khéo thì phải thật sự yêu dân, kính dân, thương dân và hiểu dân, phải biết vận động nhân dân làm tốt những việc có lợi cho cách mạng, cho đất nước, để đem tài dân, sức dân, của dân mà làm lợi cho dân”. Tư tưởng của Bác luôn hiện hữu trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Nhờ vậy luôn vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.
dbm171013.jpg
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Bảo Minh (thứ ba, từ phải sang) trao tiền nhận đỡ đầu 
và xe đạp cho 2 học sinh nghèo hiếu học xã An Thạch (huyện Tuy An) - Ảnh: VĂN TẤN TOÀN
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII), trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 14-CT/TU ngày 21/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính - 2017”. Việc triển khai nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng trong thực thi nhiệm vụ công vụ đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là trong công tác điều hành, lãnh đạo đúng quy định và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tập trung thực hiện công tác dân vận Nhà nước, tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống nhân dân.
 
Trong công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức hội và đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022; đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Các tổ chức hội, đoàn thể, Ban Dân vận các cấp chủ động làm tốt công tác phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người và tặng hàng ngàn suất quà có giá trị cho gia đình chính sách, đồng bào nghèo; trao tặng 3 nhà Tình nghĩa tại huyện Tuy An và Đồng Xuân, trị giá 70 triệu đồng/nhà.
 
Về công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm không quản ngại điều kiện thời tiết tổ chức bám nắm địa bàn; phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ, chính quyền, đoàn thể địa phương bám sát địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, động viên, giải thích và tác động từng hộ gia đình để người dân chấp hành pháp luật và không tập trung đông người gây mất an ninh trật tự sau sựviệc tôm hùm, cá chết trên vùng biển vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu); tổ chức phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi UBND tỉnh tổ chức công bố nguyên nhân tôm hùm, cá nuôi chết tại thị xã.
 
Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 3 tháng còn lại của năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng sát dân, sát cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
 
Hai là, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Ba là, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư… Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân liên quan công tác đền bù, thu hồi đất xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết việc lấn chiếm đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo trái phép.
 
Bốn là, tăng cường đi cơ sở nắm bắt, dự báo tình hình, tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Với quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng đội ngũ làm công tác dân vận các cấp sẽ hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra của 3 tháng cuối năm, góp phần cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Thêm 20 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017), Ban Dân vận Trung ương Đảng đã quyết định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 20 cá nhân ở Phú Yên.
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” là hình thức khen thưởng của Ban Dân vận Trung ương Đảng nhằm ghi nhận, động viên và tôn vinh sự cống hiến của các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ. Như vậy, từ năm 2013 đến nay, 90 cá nhân trong tỉnh đã được nhận phần thưởng cao quý này.
THẠCH BÍCH

Nguồn tin: Báo Phú Yên Online
Tác giả: Đào Bảo Minh - Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy