Blue Grey Red

Thông tin và tư liệu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phú Yên 400 năm
Thư viện ảnh Phú Yên
Video - Clip Phú Yên
Thông tin Đầu tư - Thương mại - Du lịch

Liên kết website

Những giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Phú Yên

06/11/2017
 

Theo báo cáo của tỉnh Phú Yên, ước thực hiện cuối năm 2017, các chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Cụ thể: Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi toàn tỉnh dưới 2,5%; tỷ lệ lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên tổng số lao động chiếm 17,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm xuống còn 8,03% trên tổng số hộ toàn tỉnh. Riêng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã ghi nhận những kết quả tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 61,02%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 45,01% trong lực lượng lao động.

ldnghe.jpg

Để thúc đẩy hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát triển, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, lao động nghèo có kỹ năng nghề, tìm được việc làm và tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, năm 2016, Sở Lao động - TBXH đã chủ động xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 -2020, nội dung của đề án đã bổ sung sửa đổi qui định chính sách hổ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường dạy nghề thuộc tỉnh quản lý để có đủ năng lực tham gia đào tạo, phát triển nhân lực qua đào tạo nghề.

Tỉnh cũng chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Theo đó, từ đầu năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan báo, đài của trung ương, địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chủ trương, chính sách mới hướng dẫn thực hiện về công tác đào tạo nghề theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; in và phát hành trên 20.000 tờ rơi về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thảo về công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp với gần 90 doanh nghiệp và các cơ sở dạy nghề tham gia; tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề lao động nông thôn tại các huyện, thị xã và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh với 11 cơ sở tham gia; tập huấn công tác đào tạo nghề lao động nông thôn cho 437 người là lãnh đạo cấp xã, cấp huyện; tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 63 giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giáo dục nghề nghiệp về xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo nghề, giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho trên 40 giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đến nay, Phú Yên có 22 cơ sở dạy nghề, trong đó trung ương quản lý 02 cơ sở; địa phương quản lý là 20 cơ sở. Các cơ sở này được Trung ương và địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề, cơ bản đã từng bước đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Cuối  năm 2017 ước có 8.020 người được đào tạo nghề với các cấp trình độ, trong đó cao đẳng nghề 1.011 người; trung cấp nghề 1528 người; sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng 5.482 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 61,02%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 45,01%.

Có thể nói, qua từng thời điểm, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã góp phần ổn định đời sống và thực hiện đạt các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực qua dạy nghề vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chậm, dẫn đến các cơ sở này chưa chủ động trong việc tuyển sinh; chất lượng đào tạo chưa cao, việc giải quyết việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo còn khó khăn; cơ sở vật chất, phương tiện đi lại phục vụ cho công tác đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, thiết bị dạy nghề còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề còn thiếu, nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thiếu giáo viên cơ hữu của từng nghề đào tạo. Bên cạnh đó, việc phát triển các cơ sở đào tạo xã hội hóa còn chậm. Số lượng doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề còn ít và chưa thực sự gắn kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc trao đổi thông tin, nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật nghề. Tuyển sinh học nghề chưa đạt chỉ tiêu một phần cũng do nhận thức của người dân về học nghề “lập thân, lập nghiệp” chưa cao, hơn nữa, công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS chưa thực sự hiệu quả...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, một trong bốn vấn đề được Bộ trưởng lưu ý là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo Bộ trưởng: “Nhất thiết phải quan tâm đến đào tạo nghề, kinh phí cho đào tạo nghề là phải để dành cho đào tạo nghề. Đào tạo nghề theo địa chỉ, phải dự báo được công việc, mức thu nhập để khi ra trường người lao động phải có việc làm, chứ không phải đào tạo theo phong trào. Mạnh dạn phân bổ nguồn vốn của việc dạy nghề cho các trung tâm, huyện xã, đặc biệt chú ý trong đào tạo cho lao động nông thôn. Ngoài ra tiếp tục rà soát lại việc dạy nghề, đặc biệt các trung tâm dạy nghề của tỉnh Phú Yên, quy hoạch lại mạng lưới trung tâm hoạt động không hiệu quả, tinh thần là tích hợp lại, các trung tâm dạy nghề 2 trong 1, 3 trong 1”.

Trên tinh thần xác định ý nghĩa, vai trò của công tác đào tạo nghề và để hướng tới chỉ tiêu lao động qua đào tạo nghề đạt 47% vào năm 2018, tỉnh Phú Yên sẽ triển khai đồng bộ những nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung chỉ đạo các địa phương vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chính sách của Đề án bằng nhiều hình thức đến người lao động, nhất là đội ngũ thanh niên trong độ tuổi lao động nhằm giúp cho họ hiểu được lợi ích từ việc học nghề, qua đó sẽ đăng ký tham gia ngày càng hiệu quả;

- Có chiến lược khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD để từ đó thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động các doanh nghiệp, cơ sở SXKD mỗi năm được hiệu quả hơn;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phân công gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành đoàn thể, nhất là chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dạy nghề lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và đào tạo theo nhu cầu của người lao động học nghề xong phải có việc làm từ 80% trở lên;

- Quan tâm đầu tư tập trung nguồn lực tài chính đối với các cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đáp ứng theo nhu cầu dạy nghề và học nghề của lao động nông thôn;

- Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề để nâng cao kỹ năng tay nghề, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và XKLĐ.

- Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp nhằm thu hút lao động tham gia học nghề, dạy nghề gắn liền với việc làm.
- Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, trên cơ sở thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án với sự tham gia đầy đủ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và các doanh nghiệp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia học nghề và tìm được việc làm phù hợp sau khi học nghề./.
 
Theo Lê Phổ - Trưởng phòng dạy nghề_ Sở LĐTBXH Phú Yên

Viết nhận xét bạn ở đây:

Chú ý: Dấu sao (*) là thông tin bắc buộc!
(*) Họ tên:
(*) Email:
(*) Tiêu đề:
(*) Nội dung:
(*)  Mã xác nhận:

TUYÊN TRUYỀN